Strona główna

Ewaluacja

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w maju 2019 r.

W maju 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 2 ewaluacje problemowe: 1) ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka ...

18 czerwca 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w kwietniu 2019 r.

 W kwietniu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 2 ewaluacje problemowe: 1) ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnyc ...

30 maja 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w marcu 2019 r.

W marcu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka współpracuje ze środowi ...

19 kwietnia 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lutym 2019 r.

W lutym 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem ...

19 kwietnia 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w styczniu 2019 r.

W styczniu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 3 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środo ...

8 lutego 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w grudniu 2018 r.

W grudniu 2018 r. wizytatorzy Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali w przedszkolu 1 ewaluację zewnętrzną problemową w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuac ...

11 stycznia 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lipcu 2018 r.

W lipcu 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 9 ewaluacji zewnętrznych, w tym: a) 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN (Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne); ...

13 sierpnia 2018

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w czerwcu 2018 r.

 W czerwcu 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 12 ewaluacji zewnętrznych, w tym: a) 8 ewaluacji problemowych wskazanych przez MEN (Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Kształtowane są postawy i respektowane normy ...

8 lipca 2018

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w maju 2018 r.

 W maju 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 13 ewaluacji zewnętrznych, w tym: a) 5 ewaluacji problemowych wskazanych przez MEN (Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Kształtowane są postawy i respektowane normy spo ...

8 lipca 2018

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w kwietniu 2018 r.

W kwietniu 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu zrealizowali 11 ewaluacji zewnętrznych, w tym: a) 6 ewaluacji problemowych wskazanych przez MEN (Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podst ...

9 maja 2018
Starsze informacje